Rynek pracy a projekt ustawy budżetowej na 2022 rok

W komunikacie po posiedzeniu rządu wskazano, że rada ministrów będzie kontynuować politykę, której celem jest szybka odbudowa polskiej gospodarki w związku z COVID-19. Sytuacja w sektorze finansów publicznych jest stabilna. Po sierpniu nadwyżka w budżecie na 2021 r. wynosi ponad 43 mld zł. W budżecie na 2022 r. przewidziano kontynuacje znanych programów jak 500 plus, a także nowe projekty opracowywane w ramach Polskiego Ładu, który jest aktualnie procedowany w Sejmie. 

Budżet na 2022 r. przewiduje włączenie nowych elementów wynikających z Polskiego Ładu takich jak: historyczna obniżka podatków dla niemal 18 mln Polaków, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jak wskazuje rząd – obok programu „500+” czy „Dobry Start” – jeszcze bardziej ma wzmocnić polskie rodziny. Ponadto planowane są zmiany w składce zdrowotnej, ulgi dla pracujących seniorów (w wieku emerytalnym), dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci a także ulgi dla przedsiębiorców na podatku liniowym, które zostały zgłoszone w trakcie ostatniego posiedzenia sejmu. 

Według prognoz, PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 %, a w 2022 r. jego tempo wyniesie 4,6 %. W 2022 r. dochody budżetu państwa mają osiągnąć poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ukształtuje się na poziomie 30,9 mld zł. Rząd działa zgodnie z zalecaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska rekomenduje Polsce prowadzenie polityki budżetowej wspierającej wzrost gospodarczy. Dlatego więcej środków trafi m.in do systemu ochrony zdrowia. Nie zabraknie ich też na programy społeczne, obronność, rolnictwo i oświatę oraz na inwestycje dotyczące transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przewidziane jest też zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W budżecie na 2022 r. zapisano między innymi: 

 • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 % PKB,
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1.3.2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89 % (chociaż patrząc na wskaźnik inflacji, należy wskazać, że waloryzacja będzie powyżej 5%) oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł,
 • 2,2 % PKB na obronność,
 • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
 • realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury
   i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa,
 • wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 %,
 • inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 %,
 • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniesie 5922 zł, to od tego wskaźnika jest wyliczanych wiele elementów w ramach rynku pracy,
 • prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,9 % PKB, czyli poniżej granicy 3 % PKB,
 • prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 5,3 % PKB, czyli mniej niż prognozowany przez Komisję Europejską w Spring Forecast średni deficyt w UE na poziomie 7,5 %,
 • dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 % PKB.

Ponadto warto dodać, że rada ministrów przyjęła również projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest ściśle związana projektem ustawy budżetowej na 2022 r., jej najważniejsze rozwiązania to: 

 • kontynuowanie procesu stopniowego odmrażania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tj. o kolejny rok, względem 2021 r.; podstawę ma stanowić 2019 r.,
 • możliwość przekazania w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym, Agencji Badań Medycznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • utrzymanie – w stosunku do 2021 r. – zwiększonej stawki dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej,
 • istotne z perspektywy rynku pracy – przekazanie do samorządów powiatów, które realizują zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych środków z Funduszu Pracy; chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności