Ryczałt za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2194 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.11.2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą odstrzeloną sztukę:

  • samicy przelatki lub dorosłej samicy dzika wynosi 650 zł ;
  • dzika innego niż wymieniony wyżej wynosi 300 zł.

§ 2. Do zryczałtowanego zwrotu kosztów za dziki odstrzelone przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, tj. przed 24.11.2018 r., który nie został dokonany przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli uchylonego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12.2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. z 2016 r. poz. 2172).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności