Ruszył kolejny konkurs o dofinansowanie projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Nabory ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca. Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 500 mln zł, a dla województwa mazowieckiego – 110 mln zł.

Beneficjentami programu mogą być:

  • instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra kultury),
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN,
  • szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych),
  • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wyżej wymienione.

Co do sposobów realizacji programu, wsparcie ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa będzie dotyczyć prac związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych. Dofinansowanie będą mogły otrzymać także projekty związane z konserwacją zabytków ruchomych (w tym ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji – jako element projektu). Zakres wsparcia obejmie także działania mające na celu ochronę i zachowanie zabytkowych parków i ogrodów.

Więcej informacji na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności