Czym jest AI Tech?

Projekt zakłada przygotowanie i przeprowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa na pięciu polskich uczelniach.

W ramach zajęć, studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez specjalistów z całego świata. Projekt przewiduje także wizyty studyjne w Polsce i za granicą, staże zagraniczne i konferencje międzynarodowe.

– Nasze cele wykraczają poza rozpoczęty pilotaż. To, na czym nam zależy, to m.in. upowszechnienie metody nauczania wypracowanej w trakcie realizacji projektu. Naszym głównym celem jest zachęcenie, poprzez dodatkowe oferty, najzdolniejszych studentów do studiowania na polskich uczelniach, a później zasilania – wiedzą i umiejętnościami – polskiej gospodarki. Wierzę, że takie działania spotkają się także z pozytywnym odzewem rynku – mówi minister Marek Zagórski.

Współpraca z uczelniami

W pilotażu udział biorą:

  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Poznańska,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Warszawski.

To na tych uczelniach zostały już opracowane następujące kierunki lub specjalności:

  • Politechnika Gdańska utworzyła dwie specjalności tj. Uczenie maszynowe na kierunku informatyka oraz Sztuczna Inteligencja na kierunku inżynieria biomedyczna.
  • Politechnika Poznańska utworzyła specjalność Sztuczna Inteligencja w ramach istniejących studiów magisterskich na kierunku Informatyka.
  • Politechnika Wrocławska w projekcie AI Tech utworzyła dwa kierunki studiów magisterskich tj. Sztuczna Inteligencja oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji.
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu utworzył w projekcie dwie specjalności na kierunku Informatyka studiów magisterskich tj. Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo.
  • Uniwersytet Warszawski założył w projekcie utworzenie nowego kierunku Uczenie maszynowe na studiach magisterskich.

– Silnikiem polskiej przyszłości jest polska nauka i projekty takie jak Akademia Zastosowań Innowacyjnych Technologii Cyfrowych. Liczymy, że w toku realizacji studiów studenci zrealizują 60 projektów informatycznych, odbędą ponad 100 krajowych, a także zagranicznych staży i wezmą udział w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych – mówi Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.


Jakie korzyści daje projekt?

AI Tech stawia przede wszystkim na potrzeby zarówno firm, jak i studentów.

Każdy student będzie miał swojego tutora, który pomoże w doborze przedmiotów, literatury czy innych materiałów pozwalających na rozwój.

Ważnym elementem programu będą prowadzone w jego ramach badania. Dzięki nim poznamy oczekiwania i spostrzeżenia studentów – a te posłużą do budowy kolejnych tego typu studiów.

– Głównym założeniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Innowacyjne podejście do studiów i przede wszystkim indywidualne podejście do studentów pozwolą na przygotowanie młodej, wyspecjalizowanej kadry – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – W ramach projektu staramy się wypromować najlepsze osoby ustawiając je na konkurencyjnym poziomie w stosunku do świata – dodaje.

– Razem będziemy wykuwać nowy świat. Jako uczelnie mamy za zadanie nie tylko bacznie go obserwować, ale i kreować. Potwierdzam naszą gotowość w tym cywilizacyjnym wyzwaniu – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji