RPO: instalowanie kamer w domach pomocy społecznej narusza prawo

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obecnie instalowanie kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w domach pomocy społecznej – bez podstawy ustawowej – może naruszać przepisy konstytucji, a także postanowienia międzynarodowych aktów prawnych gwarantujących prawo do prywatności.

W ocenie RPO w ustawie należy także uregulować takie kwestie jak:

  • przekazywanie, odtwarzanie i utrwalanie obrazu lub dźwięku z monitoringu,
  • prawa osób monitorowanych oraz
  • zasady wykorzystania tych danych.

Zainstalowanie systemu monitoringu w pomieszczeniach mieszkalnych domów pomocy społecznej, zwłaszcza dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie, powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na zagrożenie ich życia lub zdrowia.

Do RPO docierają sygnały o instalowaniu kamer w niektórych domach pomocy społecznej.

Luka w prawie w kwestii monitoringu w DPS

Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) nie zawiera ani przepisów regulujących kwestię stosowania monitoringu w domach pomocy społecznej, ani zagadnień dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przechowywania nagrań z monitoringu. Zdaniem RPO brak przepisów regulujących tę kwestię oznacza, że instalowanie kamer narusza przepisy konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że każda ingerencja w prawo do prywatności powinna być uregulowane w ustawie.

Brak przepisów dotyczący instalowania monitoringu w domach pomocy społecznej narusza nie tylko przepisy konstytucji, ale także Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzoną w Rzymie 4 listopada 1950 r. – stwierdził RPO.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności