Koncepcja oparta na rozwoju mocnych stron ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego. Pracownik, który w pracy wykorzystuje swoje talenty, przychodzi do niej z energią, jest bardziej efektywny i odczuwa większą satysfakcję z realizacji powierzonych nam zadań.

Dlatego też firmy, żeby wspierać, motywować i podnosić efektywność swoich pracowników, coraz częściej wykorzystują metodę pracy opartą na ich mocnych stronach.

Talenty Gallupa sposobem na poznanie mocnych stron

Talenty Gallupa to utarta nazwa badania CliftonStrengths, które pokazuje w pełnej wersji 34 talenty badanego w kolejności ich występowania. Są one podzielone na cztery domeny: wykonywania, wywierania wpływu, budowania relacji i strategicznego myślenia. Dzięki temu badaniu ludzie odkrywają, co jest ich siłą napędową, zwiększają pewność siebie i budują swój sukces. Z kolei poznanie konfiguracji talentów pozwala im dostrzec swoją unikalność w społeczeństwie.

Żeby odkryć własne talenty i przekuć je w mocne strony, warto też przyjrzeć się swoim nawykom, zachowaniom i na tej podstawie wywnioskować, co przychodzi nam z absolutną łatwością.

Zadowolenie Polaków z pracy wg CBOS

Według badań CBOS na temat zadowolenia Polaków z pracy 84 % pracujących zarobkowo osób uważa, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens. Ponad trzy czwarte ocenia swoją pracę jako interesującą (77 %), podobny odsetek deklaruje, że obecne stanowisko daje im pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji (77 %) oraz twierdzi, że wymaga ona od nich doskonalenia posiadanych umiejętności i poznawania nowych rzeczy (76 %).

Źródło:

newseria.pl