Rozwiązanie problemów z błędnie przesłanymi przelewami

W przypadku, gdy rachunek płatniczy płatnika nie będzie prowadzony przez bank prowadzący rachunek płatniczy odbiorcy - także bank odbiorcy będzie zobowiązany do podjęcia działań nakierowanych na odzyskanie kwoty błędnego przelewu. Nowe przepisy ustalą też odpowiednie procedury działania w takich sprawach. Zmiany zaczną obowiązywać od 11.8.2018 r.

Do ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 ze zm.) została dodana procedura postępowania w przypadku zgłoszenia przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, która prowadzić ma do zwrotu środków na rachunek płatnika.

Nową instytucją, która pojawi się w systemie prawnym w następstwie nowelizacji będzie rachunek zwrotu. Ustawodawca nałożył bowiem na dostawców usług płatniczych (banki) obowiązek prowadzenia nieoprocentowanego, technicznego rachunku, w celu wykonania obowiązków i działań zmierzających do odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (w celu „czasowego przechowania” środków zwróconych przez odbiorcę).

Bank płatnika, który otrzyma zgłoszenie o transakcji płatniczej wykonanej z użyciem błędnego numeru rachunku, w ciągu trzech kolejnych dni będzie musiał podjąć określone działania. Błędnie przelane środki będą zwracane za pośrednictwem wprowadzonego rachunku zwrotu, chyba że odbiorca dokona dobrowolnego zwrotu, tak jak mógł to uczynić dotychczas. Na rachunku tym zwrócone środki będą tymczasowe przechowywanie do czasu ich przekazania płatnikowi.

Jeżeli odbiorca błędnego przelewu nie będzie chciał zwrócić kwoty, to bank udostępni płatnikowi dane odbiorcy. Dzięki temu płatnik otrzyma możliwość wniesienia powództwa o odzyskanie środków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności