Rozszerzenie usług świadczonych na portalu podatkowym

Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu usprawnienia działania portalu przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Zmiany dotyczą poszerzenia zakresu usług udostępnianych na portalu podatkowym o dostęp do:

1) aplikacji e-mikrofirma (bezpłatnej aplikacji do generowania i wysyłania plików JPK, które obecnie stanowią element deklaracji VAT);

2) dokumentacji znajdującej się w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP);

3) wykazu mandatów karnych egzekwowanych przez naczelników urzędów skarbowych;

4) składania i dostępu do historii złożonych: (a) zawiadomień o popełnieniu czyny zabronionego (czynny żal); (b) zawiadomień o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU (ZAW-NR); (c) pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz innych pism (stosownie do postępu prac nad opracowaniem wymaganych kreatorów umożliwiających składanie poszczególnych pism);

5) informacji o numerze mikrorachunku podatkowego;

6) płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności;

7) złożonych dokumentów;

8) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku.

Ponadto zmiany umożliwią udostępnienie zainteresowanym dostęp do systemu po uwierzytelnieniu przy pomocy dodatkowych sposobów uwierzytelniania, za pomocą serwisu login.gov.pl (tj. profilu zaufanego, profilu osobistego, publicznej aplikacji mobilnej i węzła krajowego). Jednocześnie po każdorazowym uwierzytelnieniu umożliwiony zostanie dostęp do historii wszystkich logowań.

Ministerstwo Finansów zauważa, że wprowadzenie ww. zmian stanowi drugi etap rozbudowy systemu teleinformatycznego administracji skarbowej. Zatem portal podatkowy w szerokim znaczeniu składał się będzie z trzech komponentów:

1) portalu podatkowego w ścisłym znaczeniu (regulują jego działanie § 2-11 rozporządzenia);

2) usługi Twój e-PIT (uregulowana jest w § 11a rozporządzenia);

3) usługi e-Urząd Skarbowy (uregulowana jest § 11b rozporządzenia).

Rozporządzenie ma wejść w życie 15.2.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności