Rozszerzenie katalogu prac dozwolonych w niedziele i święta

Na posiedzeniu 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Skierowany do Senatu projekt dotyczył rozszerzenia dotychczasowego katalogu prac dozwolonych w niedziele i święta. Postulowano w nim o dodanie do obecnego katalogu prac polegających na wykonywaniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami pracy oraz prac zapewniających funkcjonowanie takich stanowisk (druki sejmowe nr 1539 i 1944).

Pierwsza z przegłosowanych w Senacie poprawek wprowadziła zmianę redakcyjną, zapewniającą – w ocenie Senatu – wymaganą precyzję legislacyjną. Zawarty w projekcie ustawy zwrot „zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy” zastąpiony został zwrotem „zapewniających możliwość świadczenia usług”.

Druga wniesiona przez Senat poprawka rozszerzyła dotychczasowe zasady rekompensaty pracy świadczonej w niedzielę lub święta na pracowników wykonujących prace objęte nowelizacją. W konsekwencji pracownicy świadczący takie prace będą mieli prawo do innego dnia wolnego od pracy lub dodatku do wynagrodzenia na zasadach określonych obecnie w art. 15111 Kodeksu pracy.

24 stycznia 2014 r. Sejm na posiedzeniu przyjął wszystkie poprawki Senatu. Trzy dni później ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności