W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 818 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.4.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

W terminie od 1.5.2021 r. do dnia zakończenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

maj 2021 r.

15 godzin, w tym:

 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską – Spółkę Akcyjną (TP SA)
 • 6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio – Spółkę Akcyjną (PR SA)
 • 3 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalne

czerwiec 2021 r.

13 godzin, w tym:

 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

lipiec 2021 r.

10 godzin, w tym:

 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

sierpień 2021 r.

10 godzin, w tym:

 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;

wrzesień 2021 r.

16 godzin, w tym:

 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

Ponadto audycje są rozpowszechniane w godzinach:

 • 6.00–23.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA;
 • 6.00–10.00 i 12.00–23.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.