Rozpowszechnianie audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 818 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.4.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

W terminie od 1.5.2021 r. do dnia zakończenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

maj 2021 r.

15 godzin, w tym:

 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską – Spółkę Akcyjną (TP SA)
 • 6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio – Spółkę Akcyjną (PR SA)
 • 3 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalne

czerwiec 2021 r.

13 godzin, w tym:

 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

lipiec 2021 r.

10 godzin, w tym:

 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

sierpień 2021 r.

10 godzin, w tym:

 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;

wrzesień 2021 r.

16 godzin, w tym:

 • 4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

Ponadto audycje są rozpowszechniane w godzinach:

 • 6.00–23.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA;
 • 6.00–10.00 i 12.00–23.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności