Rozpowszechnianie audycji dotyczących powszechnego spisu powszechnego mieszkań i ludności

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 837 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 24.4.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 9.8.2019 r. narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775; dalej: SpisPowszU), w terminie od 1.1.2021 r. do 31.3.2021 r. oraz w trakcie trwania spisu powszechnego Telewizja Polska – Spółka Akcyjna (TP SA) oraz Polskie Radio – Spółka Akcyjna (PR SA) i spółki radiofonii regionalnej, wypełniając swoją misję publiczną zgodnie z przepisami o radiofonii i telewizji, mają obowiązek nieodpłatnie rozpowszechniać, w programach ogólnokrajowych i regionalnych, audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny.

Łączny czas rozpowszechniania takich audycji wynosi 200 godzin czasu antenowego (art. 41 ust. 1 SpisPowszU).

W terminie od 1.1.2021 r. do 31.3.2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:

styczeń 2021 r.

18 godzin, w tym:

 • 5 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

luty 2021 r.

22 godziny, w tym:

 • 8 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

marzec 2021 r.

43 godziny, w tym:

 • 14 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 16 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 5 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

kwiecień 2021 r.

53 godziny, w tym:

 • 15 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 23 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 7 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

maj 2021 r.

42 godziny, w tym:

 • 12 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 17 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 5 godzin w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 8 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

czerwiec 2021 r.

22 godziny, w tym:

 • 6 godzin w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA
 • 8 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA
 • 3 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA
 • 5 godzin w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej

Audycje są rozpowszechniane w godzinach:

 • 6.30–9.00 i 18.00–22.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez TP SA i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały TP SA;
 • 6.00–10.00 i 12.00–19.00 – w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez PR SA i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności