Nowa wersja KŚT uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.9.2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 1675) i znowelizowanego rozporządzenia z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.12.2010 r. (Dz.U. z 2010 poz. 1622) określa w pkt 2 Klasyfikacja Środków Trwałych, będąca załącznikiem do nowego rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie KŚT, klasyfikację z 2010 roku stosuje się do 31.12.2017 r. , w sprawach:

1) podatkowych, o których stanowi ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 855)

4) w pozostałych sprawach – jednocześnie z niniejszą KŚT 2016.

Rozporządzenie zawiera klucz powiązań pomiędzy:

KŚT 2010 – KŚT 2016

KŚT 2016 – KŚT 2010,

który wskazuje nowy sposób klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w stosunku do poprzedniej KŚT.