Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

Ustawa o podpisie elektronicznym

Dotychczas kwestie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania były uregulowane w ustawie z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym. Nowe przepisy, które dostosują polski porządek prawny do eIDAS, przygotowują aktualnie resorty rozwoju i cyfryzacji.

Oprócz opracowania aktów rangi ustawowej konieczne będzie także dostosowanie przez właściwe organy krajowych rozporządzeń i aktów prawnych niższego rzędu oraz przygotowanie instytucji i rynku do obsługi podpisów elektronicznych i pieczęci z innych państw członkowskich.

Konieczne zmiany

Oprócz nowelizacji przepisów, konieczne będzie również dostosowanie systemów informatycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy zobowiązujące do uznawania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (art. 25 ust. 3 eIDAS), kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (art. 35 ust. 3 eIDAS) oraz kwalifikowanych znaczników czasu (art. 41 ust. 3 eIDAS). Podmioty rozwijające własne aplikacje do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego powinny dostosować je do aktów wykonawczych eIDAS oraz nowych ram standaryzacyjnych (tzw. mandat M460).

Usługi sektora publicznego

Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym stanowi też ważny impuls do rozwoju usług sektora publicznego. Regulacje dotyczące stosowanie podpisów elektronicznych w usługach publicznych (art. 27 eIDAS) zobowiązują państwa do wprowadzenia możliwości weryfikacji podpisów zaawansowanych z innych państw, przynajmniej w formatach, które przewidziane zostały w unijnym akcie wykonawczym do eIDAS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności