Rozporządzenie ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia opublikowane

Wprowadzany rozporządzeniem jednolity europejski dokument zamówienia ma zastąpić dotychczasowe dokumenty składane przez wykonawców na etapie postępowania, zarówno własne – np. o braku podstaw wykluczenia lub spełnianiu warunków, jak i pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych – np. KRK, KRS, US. Dokument ma mieć charakter oświadczenia własnego wykonawcy. Całe rozporządzenie składa się z dwóch elementów – instrukcji wypełniania oraz wzoru właściwego dokumentu jednolitego.

Niezależnie od losów zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych, najpóźniej 18.4.2016 r. rozporządzenie to wejdzie w życie na terenie całej UE. Ze względu na charakter rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio, bez konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności