Rozporządzenie dotyczące listy ustrukturyzowanych dokumentów przesyłanych za pomocą PEF

Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 9 ust. 2 ElFaktZamPubU.

W rozporządzeniu określa się listę innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być (nie muszą) przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Za takie dokumenty uznano:

  1. zlecenie dostawy (zamówienie),
  2. awizo dostawy,
  3. potwierdzenie odbioru,
  4. faktura korygująca,
  5. nota księgowa.

W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że faktura rzadko jest samodzielnym dokumentem występującym w procesie realizacji kontraktu (faza po udzieleniu zamówienia publicznego). Jej wystawienie poprzedzone jest powstaniem obowiązku podatkowego, który co do zasady następuje w momencie dostawy towaru bądź wykonania usługi. Zachowanie kontroli biznesowych, wymaganych na gruncie VATU oraz RachunkU obliguje podatnika do udokumentowania warunków dostawy i wykonania usług.

Zdaniem prawodawcy, wprowadzenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w zamówieniach publicznych, umożliwiającej jej automatyczne przetwarzanie przez systemy informatyczne, docelowo wymaga elektronizacji wszystkich dokumentów, które występują w obrocie wraz z fakturą. Celem rozporządzenia jest, aby zapewniona została – przy użyciu funkcjonalności oferowanych przez PEF – możliwość wzajemnego przesyłania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym wszystkich, a nie tylko wymaganej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych). Niemniej jednak rozporządzenie wskazuje wyłącznie zakres dokumentów, które mogą być przesyłane za pośrednictwem PEF, przy czym nie ogranicza możliwości i formy przesyłania tych dokumentów poza PEF.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności