Rozporządzenia dotyczące obrony cywilnej w odniesieniu do przepisów ustawy o obronie Ojczyzny

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 655 opublikowano ustawę z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (dalej: ObrOjczyznyU), która uchyla 14 ustaw dotyczących obronności. Wśród uchylonych ustaw, jak wynika z art. 823 pkt 2 ObrOjczyznyU, jest ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.; dalej: ObrRPU).

W art. 822 ObrOjczyznyU wskazano przepisy ObrRPU, na podstawie których wydano przepisy wykonawcze i określono, do kiedy obowiązują. Nie wymieniono jednak przepisów ObrRPU, na podstawie których wydano przepisy wykonawcze dotyczące obrony cywilnej. Chodzi tu o rozporządzenia:

  • Rady Ministrów z 25.6.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. poz. 850);
  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.9.2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002 r. poz. 1391);
  • Rady Ministrów z 29.3.2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz.U. z 2005 r. poz. 518);
  • Rady Ministrów z 29.3.2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2005 r. poz. 519);
  • Rady Ministrów z 4.4.2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Dz.U. z 2005 r. poz. 722);
  • Ministra Obrony Narodowej z 27.4.2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień (Dz.U. z 2006 r. poz. 576).

Z art. 822 ust. 1 i 2 ObrOjczyznyU wynika, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie wymienionych przepisów ObrRPU, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie odpowiednich, wymienionych przepisów ObrOjczyznyU, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ObrOjczyznyU, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych. Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 176 ust. 6 i art. 177 ust. 3 ObrRPU zachowują moc do 31.12.2022 r. oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych. Nie dość, że wśród przepisów ObrRPU wymienionych w art. 822 ust. 1 i 2 ObrOjczyznyU nie ma tych, na podstawie których wydano wymienione wyżej rozporządzenia dotyczące obrony cywilnej, to jeszcze rozporządzeń tych także wprost nie uchylono.

Podsumowując, przepisy przejściowe ObrOjczyznyU nie uchylają tych rozporządzeń, ale też nie wskazują daty, do której mają obowiązywać. Oznacza to, że po wejściu w życie ObrOjczyznyU rozporządzenia te nadal będą obowiązywać pomimo uchylenia ObrRPU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności