Rozliczenie podatkowe kar i odszkodowań – nowy e-book.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym e-bookiem

Rozliczenie podatkowe kar i odszkodowań
Rozwiązywanie umów, niedotrzymywanie terminów i inne naruszenia umowne w dobie epidemii

z Wprowadzenia do publikacji:

"Dotychczas organa podatkowe dość restrykcyjnie podchodziły do kar i odszkodowań zarówno z punktu widzenia podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego. Najczęściej wskazywana jest przez nie konieczność rozliczania podatku VAT w związku z otrzymywanymi środkami pieniężnymi oraz brak możliwości uznania takich wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. W zasadzie, jeśli w interpretacji indywidualnej wskazano, że podatnik ma prawo zaliczyć tego typu wydatki do kosztów uzyskania przychodów to okazuje się, że interpretacja ta jest wydawana jako efekt przejścia przez podatnika ścieżki sądowo-administracyjnej. W świetle przedstawionych w opracowaniu interpretacji prawa podatkowego oraz wyroków sądów administracyjnych należy wskazać, że w każdym przypadku należy przeanalizować bardzo wnikliwie okoliczności dotyczące poniesienia wydatków związanych z karą, odszkodowaniem, rekompensatą czy inaczej przez strony nazwaną płatnością, będącą skutkiem niedojścia umowy do zakładanego wcześniej efektu. W przypadku uzyskania niekorzystnej interpretacji indywidualnej należy pamiętać o możliwości skorzystania ze ścieżki sądowej".
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności