W CEPiK 2.0 pojawią się dane:

1) badaniach technicznych pojazdów (m.in. negatywnych wynikach badań czy usterkach),

2) techniczne wynikające z homologacji czy związane z emisją CO2 oraz

3) zbierane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o szkodach powodowanych przez kierowców jak również o szkodach zlikwidowanych z tytułu ubezpieczeń dobrowolnych AC.

W pełni rozbudowana ewidencja CEPiK 2.0 będzie dostępna od 4.6.2018 r. Poszczególne funkcjonalności i e-usługi będą dodawane etapami. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy posiadać profil zaufany e-PUAP.

Do ewidencji stopniowo trafiać też będą informacje przekazywane przez starostów dotyczące np. szkół, które prowadziły naukę kandydatów. Dzięki temu będzie wiadomo, z których szkół kursanci zdają egzamin na prawo jazy, a z których nie. CEPIK 2.0 ma też umożliwić pozyskanie informacji o swoich danych w jednym miejscu, m.in. o uprawnieniach, otrzymanych punktach, dokumentach, danych osobowych itp. Inna e-usługa ma pomóc uzyskać dane o wykroczeniach lub przestępstwach dotyczących ruchu drogowego popełnionych przez danego użytkownika i przypisanych mu punktach.