Roszczenia uzupełniające gminy wobec lokatorów mieszkań komunalnych mają dłuższy termin przedawnienia

Roszczenia uzupełniające gminy wobec lokatorów mieszkań komunalnych nie są roszczeniami analogicznymi do roszczeń z działalności gospodarczej i przedawniają się na zasadach ogólnych, tj. po upływie 6 lat (a w przypadku roszczeń sprzed nowelizacji KC – 10 lat) ‒ uchwała SN z 9.12.2021 r., III CZP 85/20.

Stan faktyczny

Gmina miasta K. skierowała przeciwko dwójce lokatorów, zajmujących lokal komunalny, powództwo o zapłatę ponad 10 tys. zł z tytułu nie uregulowanych opłat za mieszkanie.

Dług ten obejmował nie tylko sam czynsz, ale też należności z tytułu kosztów eksploatacji mieszkania (np. za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, utrzymanie instalacji).

Stanowisko sądu I instancji

Sąd I instancji jednak oddalił powództwo, gdyż lokatorzy skutecznie podnieśli zarzut przedawnienia – zdaniem sądu, żądane należności, stanowiące tzw. odszkodowanie uzupełniające, należało bowiem zaliczyć do roszczeń ściśle związanych z działalnością jednostki samorządowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i obowiązywać powinien w tym wypadku termin właściwy dla roszczeń z działalności gospodarczej, tj. 3 lata.  

Stanowisko sądu odwoławczego

Apelację złożył pełnomocnik miasta K. Rozpoznający apelację Sąd Okręgowy w K. dostrzegł w sprawie istotny problem prawny, który należy przedstawić SN.

Zadał więc pytanie prawne: czy roszczenie gminy wobec byłego najemcy o tzw. odszkodowanie uzupełniające (opłaty za media) jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się w terminie 3 lat?

Stanowisko Sądu Najwyższego

W odpowiedzi SN wydał uchwałę negującą ten pogląd. Stwierdził w niej, że roszczenie odszkodowawcze uzupełniające wynikające z art. 18 ust. 2 zdanie 2 OchrLokU, obejmujące opłaty niezależne od właściciela, dochodzone przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 KC.

Wnioski z orzeczenia

W przypadku roszczenia uzupełniającego (odszkodowania, które ma pokryć straty właściciela lokalu, przekraczające wysokość niezapłaconego czynszu) gminy w stosunku do najemców lokali komunalnych obowiązywać powinien ogólny termin przedawnienia dla „zwykłych” roszczeń, wynikający z art. 118 KC. Jak wskazał SN, działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej gminy i miasta nie może być traktowana jako działalność gospodarcza.

Ważne

Wobec tego, w przypadku roszczeń uzupełniających gminy, obowiązuje termin 6 lat, zgodnie z art. 118 KC, zaś w stosunku do roszczeń powstałych przed 9.7.2018 r. termin ten wynosi 10 lat.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności