Szykuje się kolejna reforma przepisów o ziemi rolnej, która ma ułatwić obrót. Projekt ma niebawem wpłynąć do Sejmu. Ma to być projekt posłów partii Porozumienie, ale także PiS. Nad swoim projektem pracuje też resort rolnictwa. Ten jednak nie chce zdradzać szczegółów.

Autorzy projektu tłumaczą, że należy dać większą swobodę rolnikom indywidualnym w handlu ziemią. Spod działania dotychczasowych zakazów proponują wyłączyć sprzedaż ziemi do 2ha. Tyle rolnik będzie mógł sprzedać przez 5 lat. Dziś zakazu nie stosuje się tylko do działek do 3000m 2. Zmianę pozytywnie oceniają również rolnicy – ułatwi im życie, np. w wypadku sprzedaży siedlisk.

Projekt pozwala też uczelniom publiczny nabywać grunty rolne na cele dydaktyczne. Taki sam przywilej otrzymają spółki z większościowym udziałem samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa – pod warunkiem, że nabyty grunt przeznaczą na cele użyteczności publicznej.

Ważne
Projekt przewiduje również, że Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa będzie przysługiwało prawo pierwokupu udziałów i akcji tylko tych spółek prawa handlowego, które mają więcej niż 10ha ziemi. Kryterium to będzie też obowiązywało w wypadku zmiany wspólnika (lub gdy pojawi się nowy) w spółce osobowej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie też mógł złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości należącej do takiej spółki, o ile ma ona więcej niż 10ha ziemi.