Ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich obowiązuje od 10 stycznia 2017 r. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala rozwiązać konflikt między firmą a klientem bez udziału sądu – poprzez mediacje, koncyliacje i arbitraż, na które muszą zgodzić się obie strony.

Przez pierwszy rok do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ok. 800 zapytań w tej sprawie. Konflikty dotyczyły głównie butów, ubrań, sprzętu RTV i AGD oraz podróży lotniczych. Te ostatnie spory rozstrzyga Stowarzyszenie Praw Pasażera „Przyjazne Latanie”, które od kwietnia do grudnia 2017 r. przeprowadziło 10 mediacji. Tymczasem rzecznik praw pasażerów kolei w samym listopadzie prowadził 130 postępowań, a prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ok. 1400.

Sporów nie brak też w branży finansowej. Rzecznik finansowy prowadzi obecnie ok. 3500 spraw, a Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – ok. 900. Niemal tyle samo wniosków wpłynęło do końca drugiego kwartału do Arbitrażu Bankowego przy Związku Banków Polskich. W branżach, w których nie ma wyspecjalizowanych organizacji, spory rozstrzyga Inspekcja Handlowa. Do połowy grudnia otrzymała ona prawie 8000 wniosków, co zaskutkowało 1013 postępowaniami.

Przy konfliktach transgranicznych można skorzystać z elektronicznej platformy prowadzonej przez Komisję Europejską. Od jej uruchomienia Polacy złożyli już 1600 skarg. —cyd