Rok polubownego rozstrzygania konfliktów

Ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich obowiązuje od 10 stycznia 2017 r. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala rozwiązać konflikt między firmą a klientem bez udziału sądu – poprzez mediacje, koncyliacje i arbitraż, na które muszą zgodzić się obie strony.

Przez pierwszy rok do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ok. 800 zapytań w tej sprawie. Konflikty dotyczyły głównie butów, ubrań, sprzętu RTV i AGD oraz podróży lotniczych. Te ostatnie spory rozstrzyga Stowarzyszenie Praw Pasażera „Przyjazne Latanie", które od kwietnia do grudnia 2017 r. przeprowadziło 10 mediacji. Tymczasem rzecznik praw pasażerów kolei w samym listopadzie prowadził 130 postępowań, a prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ok. 1400.

Sporów nie brak też w branży finansowej. Rzecznik finansowy prowadzi obecnie ok. 3500 spraw, a Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – ok. 900. Niemal tyle samo wniosków wpłynęło do końca drugiego kwartału do Arbitrażu Bankowego przy Związku Banków Polskich. W branżach, w których nie ma wyspecjalizowanych organizacji, spory rozstrzyga Inspekcja Handlowa. Do połowy grudnia otrzymała ona prawie 8000 wniosków, co zaskutkowało 1013 postępowaniami.

Przy konfliktach transgranicznych można skorzystać z elektronicznej platformy prowadzonej przez Komisję Europejską. Od jej uruchomienia Polacy złożyli już 1600 skarg. —cyd
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności