Rodzinny wywiad środowiskowy również w formie elektronicznej

Nowelizacja z 10.7.2015 r. o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1359) dokonała zmiany art. 107 ust. 6 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) w kwestii wydania rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Mają one wejść w życie 11.9.2016 r.

Proponowane zmiany

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego określa terminy i sposób przeprowadzania wywiadu. Dodano w nim również nowy wzór oświadczenia niezbędnego do przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu Terminala Mobilnego.

Projekt rozporządzenia określa ponadto wzór oświadczenia o stanie majątkowym. Chodzi o sytuację, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż w ust. 5b art. 107 PomSpołU. Można wówczas domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Projekt rozporządzenia określa również wzór legitymacji pracownika socjalnego oraz sposób przeprowadzenia wywiadu u osób ubezwłasnowolnionych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadnia zmiany tym, że dotychczasowy wzór wywiadu nie pozwalał na ustalenie sytuacji niektórych osób, a przepisy nakładały na pracowników socjalnych obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wprowadzone nowe części wzory są odpowiednio przystosowane do ustalania przez pracowników socjalnych sytuacji określonych również w ustawach o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności