Roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych do 2030 r.

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2375 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 19.12.2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

Rozporządzenie określa w załączniku rodzaje opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe, dla których określono poziomy recyklingu (w %) w latach od 2022 r. do 2029 r. włącznie, czyli:

  • z tworzyw sztucznych – od 30% do 54%;
  • z aluminium – od 51% do 59%;
  • z metali żelaznych – od 55% do 78%;
  • z papieru i tektury – od 66% do 83%;
  • ze szkła – od 62% do 74%;
  • z drewna – od 19% do 29%;
  • wielomateriałowe oraz środki niebezpieczne – poziomy recyklingu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 GospOpakowaniaU, czyli obecnie: rozporządzenia Ministra Środowiska z 3.12.2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2310).

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności