RIO: Wielkość budżetu wyznacza moment, w którym trzeba zatrudnić audytora

Burmistrz miasta Ryn zapytał Regionalną Izbę Obrachunkową, kiedy trzeba przeprowadzić audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego. Izba odpowiedziała, że prawnie taki obowiązek powstaje, gdy zgodnie z uchwałą budżetową jednostki kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł.

Audyt może być przeprowadzony na dwa sposoby - może go prowadzić osoba zatrudniona w jednostce, albo osoba, z którą zostanie podpisana umowa. W przypadku audytora spoza jednostki można z jego usług skorzystać, jeśli kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 mln zł (art. 278 ust. 3 FinPubU).

Jeśli ten wskaźnik przekroczy 100 mln zł, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie zobowiązany do zatrudnienia audytora wewnętrznego, stwierdziła RIO. Ten przepis nie normuje jednak w jakim momencie trzeba zatrudnić takiego specjalistę. Brak zatrudnienia audytora nie jest sam w sobie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Tak jest dopiero w przypadku zaniechania przeprowadzenia audytu.

Obowiązek prowadzenia audytu powstaje, zdaniem RIO, z dniem przekroczenia w uchwale budżetowej kwoty dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów – 40 mln zł. Z kolei, obowiązek ten znika w dniu, w którym podjęta zostanie uchwała zmniejszająca budżet poniżej wskazanego poziomu. Zdaniem RIO, obowiązek zatrudnienia audytora konkretyzuje się po spełnieniu określonych w przepisach FinPubU przesłanek, niezależnie od dnia, w którym nastąpiła zmiana budżetu, powodująca przekroczenie progu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności