Resort rodziny pracuje nad rozporządzeniem w sprawie superwizji pracy socjalnej

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej celem superwizji pracy socjalnej ma być podnoszenie skuteczności pracy pracowników socjalnych. Ma to nastąpić m.in. dzięki:

  • wprowadzeniu i utrzymywaniu profesjonalnych standardów prowadzenia superwizji,
  • wzmacnianiu umiejętności komunikowania się pracowników z klientami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę.
Ważne
W myśl rozporządzenia pracownik socjalny ma prawo wnioskować o osobę superwizora i formę superwizji pracy socjalnej.

Superwizor pracy socjalnej nie będzie mógł:

  • być związany umową o pracę lub umowami cywilnoprawnymi z podmiotami, w których zatrudnieni są pracownicy socjalni korzystający z superwizji pracy socjalnej przez niego prowadzonej, z wyjątkiem umowy, na podstawie której będzie prowadził superwizję pracy socjalnej;
  • pozostawać w zależności lub podległości służbowej z osobą korzystającą z superwizji pracy socjalnej oraz jej przełożonymi.

Omawiany projekt określa też zakres programowy dla superwizorów pracy socjalnej. Minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej będzie obejmowało:

  • podstawy komunikacji interpersonalnej,
  • trening interpersonalny,
  • trening rozwiązywania konfliktów z elementami mediacji,
  • trening asertywności,
  • trening pracy z grupą,
  • trening pracy z kamerą.
Ważne
Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej będzie zrealizowane w terminie nie krótszym niż 18 miesięcy.

Do egzaminu na superwizora pracy socjalnej komisja będzie dopuszczała osobę, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej i złożyła wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności