Wideokonferencja z urzędami pracy

Został skierowany apel do dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, aby wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy załatwiane w urzędach pracy rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki. Ministerstwo przekazało urzędom pracy konieczne informacje, żeby proces zatrudnienia przebiegał w sposób płynny, w oparciu o nowe przygotowane rozwiązania.

Wideokonferencja z ośrodkami pomocy społecznej

Z kolei na wideokonferencji z przedstawicielami wydziałów pomocy społecznej urzędów wojewódzkich oraz ośrodków pomocy społecznej przedstawiciele kierownictwa resortu mówili m.in. o ogłoszonym właśnie konkursie w ramach nowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który ma pomóc w lepszej aktywizacji i integracji cudzoziemców w Polsce.

40 mln zł na aktywizację cudzoziemców

Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Przede wszystkim wsparciem objęte zostaną osoby ewakuowane do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu, a także mieszkańcy pogrążonej w wojnie Ukrainy.

O dofinansowanie projektów skierowanych do cudzoziemców mogą ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy. Na ich realizację Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy do 40 mln zł.

Źródło:

gov.pl