Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie doszło do pełnego porozumienia z Ministerstwem Finansów. O tym, jak będzie wyglądało finansowanie szkolnictwa i nauki, ma rozstrzygnąć Rada Ministrów. W projekcie tzw. ustawy 2.0 zapisano, że nakłady liczone jako procent PKB mają systematycznie rosnąć: od 1,2 proc. PKB w 2019 r. do 1,8 proc. PKB w 2025 r. Na taki mechanizm Ministerstwo Finansów się nie zgodziło. Zastrzeżenia resortu budzi także uzależnienie wysokości pensji na uczelniach od średniej krajowej.

Z tymi zastrzeżeniami Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w środę projekt reformy szkolnictwa wyższego.

Resort finansów zgodził się natomiast na subwencjonowanie uczelni zamiast ich dotowania. Zastrzeżeń Komitetu nie budziły ani kwestie ustroju uczelni, ani te związane z uczelniami regionalnymi.

—kwa

etap legislacyjny: skierowano do Rady Ministrów