Remont budynku przez spółdzielnię a odliczenie VAT

Podatnik powinien zastosować sposób odliczeń VAT naliczonego, przyporządkowując swoje zakupy do działalności objętej zwolnieniem oraz opodatkowanej. Prawidłowe jest posłużenie się przez niego w tym celu metodą powierzchni budynków.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) proponowaną przez ustawodawcę proporcję (jeśli podatnik sam nie jest w stanie zaproponować innej w sposób jednoznaczny) ustala się jako udział rocznego obrotu podatnika z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym jego obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje mu takie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi takie prawo nie przysługuje.

Ponieważ najważniejszą cechą charakterystyczną dla budynków jest ich powierzchnia to charakteryzując budynki dla celów odliczeń VAT od wydatków remontowych na te budynki, spółdzielnia ma pełne podstawy użyć w tym celu powierzchni.

Ważne

Do celów obliczenia podlegającej odliczeniu, proporcjonalnej części naliczonego podatku od danej transakcji państwa członkowskie są uprawnione do stosowania jako kryterium podziału kryterium innego niż kryterium oparte na wielkości obrotu, pod warunkiem, że przyjęta przez te państwa metoda gwarantuje dokładniejsze ustalenie rzeczonej proporcjonalnej części odliczenia.

Jeśli zatem przyjęta przykładowo metoda uwzględniająca powierzchnię budynku gwarantuje, iż ustalenie proporcjonalnej części naliczonego podatku VAT podlegającej odliczeniu, będzie dokładniejsze niż wynikające z zastosowania metody opartej na wielkości obrotu osiąganego z najmu budynku, należy przyjąć właśnie proporcję powierzchniową (wyr. TSUE z 8.11.2012 r., C 511/10).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności