Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opracował rekomendacje pt. „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19”, aby pomóc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. Rekomendacje są skierowane do osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, tj. kierowników jednostek, osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowi jednostek, właściciele i pracownicy biur rachunkowych), pracowników służb finansowo-księgowych. Skierowane są także do interesariuszy, którzy oczekują rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowym jednostek.

Rekomendacje można znaleźć na stronie KSR:

https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2