Rejestr umów a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Omawiana nowelizacja (druk 2186) wprowadza zmiany m.in. w zakresie tzw. rejestru umów, o którym mowa w art. 34a FinPubU, który miał pierwotnie wejść w życie 1.7.2022 r. Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 34b FinPubU, zgodnie z którym: Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co warto odnotować, ww. przepis art. 34b FinPubU, dotyczący odpowiedzialności karnej, zostanie uchylony. Jednakże, wejdzie w życie nowy przepis przewidujący odpowiedzialność za zaniechania związane z ww. rejestrem na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP – w DyscypFinPubU będzie więc nowy przepis art. 18ca o treści:

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albo podanie w nim nieprawdziwych danych.

Podsumowując, z przepisów wprowadzanych na podstawie omawianej nowelizacji wynikają korzystne zmiany dla wszystkich jednostek sektora publicznego. Należy jednak odnotować, że ustawodawca zmienił również grożącą sankcję w razie niewykonywania nowych przepisów: z karnej, na sankcję czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności