Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15.7.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1120) zmieniono § 1 i 2, w którym dokonano zmian odnośnie formy oraz elementów rejestru.

W rozporządzeniu określono, że rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dane do rejestru przekazywane są drogą elektroniczną.

Rejestr zawiera:

  • karty danych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
  • karty danych krwi pępowinowej,
  • dokumentację procedur doboru dawcy i jednostek krwi pępowinowej z zasobów rejestru.