RDP prowadzi się w sposób zapewniający organom paszportowym możliwość wprowadzania danych bezpośrednio, w trybie teletransmisji, a także przekazuje zwrotnie organom paszportowym komunikat zawierający potwierdzenie wprowadzenia danych do RDP. Dane w RDP zapisuje się wielkimi literami, przy czym dopuszcza się zapisywanie danych dotyczących adresu małą literą, z wyjątkiem krajowej nazwy miejscowości.

W celu zapewnienia poufności danych biometrycznych w zakresie odcisków palców gromadzonych w RDP dane te są przetwarzane w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowanie danych biometrycznych w zakresie odcisków palców jest dokonywane z zastosowaniem algorytmów i długości kluczy (zob. § 3 rozporządzenia).

Przekazywanie danych do RDP przez Straż Graniczną i Policję odbywa się za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji i następuje bezpośrednio w czasie rzeczywistym przez pobranie danych zgromadzonych w RDP oraz przekazanie do RDP informacji o utracie dokumentu paszportowego.

Natomiast w § 5 rozporządzenia określono rodzaje statusów dla:

  • wniosku o wydanie dokumentu paszportowego;
  • dokumentu paszportowego;
  • blankietu dokumentu paszportowego i blankietu naklejki personalizacyjnej;
  • ograniczenia prawa do posiadania dokumentu paszportowego.