Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017

Ze środków Programu ASOS mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 000 do 200 000 zł w ramach 4 priorytetów:

 • edukacja osób starszych,
 • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
 • partycypacja społeczna osób starszych oraz
 • usługi społeczne dla osób starszych.

Zwrócono też uwagę na zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu. Warto wiedzieć, że najważniejsze z nich dotyczą, m.in.:

 • wydłużenia terminu realizacji zadań, tj. od 1.3.2016 r. do 31.12.2016 r.;
 • usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny, a także zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150.000 zł;
 • usunięcia zapisu dotyczącego niedopuszczania złożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8377,regulamin-konkursu-asos-2017.html).

Dokumenty w formie plików do pobrania można pobrać ze strony ministerstwa (http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-asos/regulamin-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-rzadowego-programu-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lata-2014-2020-edycja-2017/).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności