Regionalnej pomocy inwestycyjnej można udzielać do 30 czerwca 2014 r.

W rozporządzeniu określono:

  • obszary kraju, na których dopuszczono możliwość udzielenia pomocy regionalnej,
  • maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów,
  • rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone.

Maksymalną intensywność pomocy ustalono jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów, które można objąć pomocą. Wskaźnik ten wynosi 30%, 40% oraz 50% i zależy od województwa.

Rozporządzenie to miało obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., jednak 14 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie nowelizujące, które przedłużyło ten okres obowiązywania do 30 czerwca 2014 r. Do tego czasu przedłużono również możliwość udzielenia pomocy według wskaźnika 30% dla obszaru województwa mazowieckiego.

W konsekwencji, do 30 czerwca 2014 r. przedłużono również okres obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności