Realizacja nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

Na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm., dalej: OpDzieciU). Zgodnie bowiem ze znowelizowanym przepisem art. 8 ust. 1 pkt 1 OpDzieciU, żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne. Oznacza to, że nowelizacja ustawy powoduje rozszerzenie kręgu podmiotów publicznych uprawnionych do prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych .

Ciekawym rozwiązaniem jest umożliwienie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych przez instytucje publiczne . Zgodnie z dodanymi ustępami 2a-2c, instytucje publiczne tworzą i prowadzą żłobki i kluby dziecięce dla dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach. Jednakże do takich żłobków lub klubów dziecięcych mogą być przyjmowane dzieci inne niż dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, ale tylko w przypadku, jeśli w żłobku lub klubie dziecięcym są wolne miejsca. Jeden żłobek lub klub dziecięcy może być prowadzony łącznie przez więcej niż jedną instytucję publiczną. Ten ostatni przepis, umożliwia wspólny podział pracy przy tworzeniu i prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego przez kilka instytucji publicznych (np. urzędów) działających na danym obszarze.

Jeśli instytucje publiczne zdecydują się na prowadzenie żłobków lub klubów dziecięcych, wprowadzenie tych zmian na pewno przyczyni się do szybszego powrotu do pracy matek, a także zapewni dodatkowy komfort związany z możliwością przekazania dziecka pod opiekę w żłobku lub klubie dziecięcym znajdującym się niedaleko miejsca pracy.

Wprowadzenie tych przepisów wiąże się jednak również z pewnymi wątpliwościami. Przede wszystkim: w jakiej formie mogą być prowadzone żłobki przez instytucje publiczne? Ustawa reguluje wyłącznie formę organizacyjno-prawną żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednoznacznie stwierdzając, że te podmioty prowadzone są w formie samorządowych jednostek budżetowych. Natomiast w przypadku innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego, żłobek lub klub dziecięcy prowadzi się jako regulowaną działalność gospodarczą, w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Druga praktyczna wątpliwość, jaka nasuwa się przy lekturze nowych przepisów OpDzieciU, to pierwszeństwo pracowników instytucji publicznych w naborze do żłobka lub klubu dziecięcego, prowadzonych przez te instytucje publiczne. Co bowiem w przypadku, gdy wolne miejsce zostały zajęte przez dzieci niebędące dziećmi pracowników, a pojawi się pracownik chcący skorzystać z oferty żłobka? Przyjęcie dziecka osoby niebędącej pracownikiem instytucji prowadzącej dany żłobek lub klub dziecięcy jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy są wolne miejsca. Oznacza to, że na dany moment przyjęcia dziecka nie ma już dzieci pracowników, które mogłyby uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego, czyli nie ma osób posiadających pierwszeństwo w przyjęciu. Gdyby jednak pojawiła się potrzeba umieszczenia dziecka pracownika w żłobku, musiałoby ono poczekać na wolne miejsce.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności