Realizacja i rozliczanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej w związku z COVID-19

Zmiany mają na celu minimalizację ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach. W związku z tym NFZ wskazał na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza i psychologa oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka paliatywna i hospicyjna) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Ważne
Realizacja porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności została dopuszczona tylko wówczas, gdy czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez personel lekarski, pielęgniarski i psychologów w zakresach wymienionych w katalogu zakresów świadczeń stanowiącym załącznik nr 1 do następujących zarządzeń:

1) zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:

a) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,

b) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie,

c) świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej;

2) zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 74/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:

a) świadczenia w hospicjum domowym,

b) świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci.

Świadczeniodawca zobowiązany jest sprawozdać dane dotyczące opisanych porad zgodnie z przepisami zarządzenia nr 45/2018/DSOZ lub zarządzenia nr 74/2018/DSOZ. Wśród kodów istotnych procedur medycznych należy podać następujące kody:

89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

89.046 – wizyta pielęgniarki/położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

94.471 – porada psychologiczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Centrala NFZ rekomenduje również zawieszenie wizyt domowych udzielanych w ramach poradni medycyny paliatywnej.

Źródło: nfz.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności