ZUS opracował raport, w którym przeanalizował dane z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30.9.2021 r.

Od 1.1.2021 r. przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zgromadzone w rejestrze informacje maja być wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych oraz do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

Z analizy wynika, że od 1 stycznia do 30.9.2021 r. przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Dotyczyły one ok. 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej umów zawarto w sierpniu oraz we wrześniu. Z kolei największą grupą wykonawców umów o dzieło to osoby w wieku 30–39 lat.

Od stycznia do września 60,7 tys. podmiotów zgłosiło umowy o dzieło. Największą grupę stanowili płatnicy składek zarejestrowani w ZUS. 58,5 tys. z nich zgłosiło umowy o dzieło od stycznia do września 2021 r. Stanowili więc 96,42 % podmiotów, które to zrobiły. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek było 1209. Jest to 1,99 % ogółu zgłaszających.

Od stycznia do września 2021 r. zgłoszono 267,9 tys. wykonawców umów o dzieło. Więcej wśród nich było mężczyzn niż kobiet. Najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego, najmniej z opolskiego.

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło miała więcej niż 250 ubezpieczonych.

W raporcie uwzględniono również wykonawców umów o dzieło według rodzaju działalności płatników składek w klasyfikacji PKD. Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Na dalszych miejscach są: działalność organizacji członkowskich oraz działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką oraz działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Źródło:

zus.pl