Polskie miasta toną w smogu i sytuacja nie ulega znaczącej poprawie – tak wynika z nowego raportu WHO, gdzie wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast, aż 33 są polskie. Eksperci i samorządowcy alarmują, problemu nie rozwiąże się bez odpowiednich regulacji.

Eksperci twierdzą, że w Polsce nie da się efektywnie zredukować emisji spalin bowiem nie ma kontroli nad przyrostem liczby nowych kotłów, potrzeba regulacji ustawowych. Tylko wtedy samorządy będą dysponowały odpowiednimi narzędziami do walki ze smogiem.

Przykład
W 2014 roku zlikwidowano w Krakowie kilka tysięcy kotłów, ale ponieważ nie ma odpowiednich regulacji, w tym samym czasie do małopolskich domów legalnie sprzedano kilkanaście tysięcy kotłów nie spełniających norm.