Według wstępnych danych w styczniu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 927,8 tys. osób bezrobotnych. W rejestrach urzędów pracy figurowało o 32,5 tys. osób więcej niż w grudniu 2021 roku, co oznacza wzrost – miesiąc do miesiąca – o 3,6 %.

Dynamika wzrostu najniższa od kilkunastu lat

Warto dodać, że dynamika wzrostu bezrobocia w końcu stycznia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca była najniższa od kilkunastu lat. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 %) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku.

Stopa bezrobocia w styczniu 2022 roku

W styczniu bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,6 %. Oznacza to, że stopa bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc., ale w zestawieniu z końcem stycznia 2021 roku była niższa o 0,9 pkt proc. Najlepiej sytuacja wyglądała w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wyniosło 3,2 %. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,1 %).

Źródło:

gov.pl