„Działanie administracji samorządowej w okresie pandemii COVID-19”.
Raport Legalis Administracja

Ideą powstania niniejszego raportu jest zaprezentowanie wyników badań identyfikujących zakres zmian w funkcjonowaniu administracji samorządowej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce (tj. od marca 2020 r.) oraz ocena ich trwałości
w obecnej praktyce zarządzania publicznego na poziomie samorządu lokalnego i regionalnego.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2022 roku do maja 2023 roku w oparciu o metodę ilościową i jakościową. Pierwsza z nich polegała na wysyłce kwestionariuszy ankiet do jednostek samorządu gminnego, powiatowego i samorządu województwa, które składały się z 3 części. Były to kolejno pytania o:
organizację administracji samorządowej,
wiedzę i umiejętności pracowników samorządowych, które były szczególnie istotne w trakcie pandemii COVID-19 oraz
współpracę z partnerami zewnętrznymi w rozumieniu organizacji pozarządowych oraz podmiotów z sektora prywatnego.

W części jakościowej badań przeprowadzono za pośrednictwem platformy Microsoft Teams wywiady z sekretarzami jednostek samorządu lokalnego na temat oceny przebiegu zarządzania publicznego w czasie pandemii oraz ich trwałości.

Wyrażamy nadzieję, że wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na podsumowanie konsekwencji pandemii COVID-19 w kontekście zarządzania publicznego administracją samorządową i tym samym utrwaleniu wiedzy w obszarze zarządzania kryzysowego, która w tym czasie niewątpliwie powstała.

COVID-19 a odporność administracji

Koordynacja działań, nowoczesna e-administracja, odpowiedzialne administrowanie – refleksje i scenariusze działań.

Doświadczenia międzynarodowe

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań widoczne są zróżnicowane strategie działań administracji publicznej, w tym relacji rządowo-samorządowych w Europie w trakcie pandemii COVID-19.

Analiza wyników badań

Przeprowadzenie badań ankietowych oraz rozmów z przedstawicielami JST pozwoliło zidentyfikować i ocenić wiele obszarów organizacji i zarządzania administracji samorządowej.

Rekomendacje i wnioski

Wnioski na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych oraz wywiadów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Pobierz bezpłatnie raport „Działanie administracji samorządowej w okresie pandemii COVID-19”

Wypełnij formularz, w e-mailu zwrotnym otrzymasz link do publikacji.

 

  Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  * Pola wymagane Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.   

  Zapoznaj się z zawartością publikacji oraz jej autorami

  Działanie administracji samorządowej w okresie pandemii COVID-19 - wszystko co musisz wiedzieć

  dr hab., prof. WSB, Robert Gawłowski
  dr hab. Mikołaj Tomaszyk
  Grzegorz Piotr Kubalski
  Renata Maciejczak

  2023 r.

  Wydawnictwo C.H.Beck

  Spis treści

  1. Wstęp
  2. COVID-19 a odporność administracji
  3. Jak administracja radziła sobie z pandemią – doświadczenia międzynarodowe
  4. Administracja samorządowa w czasie pandemii – analiza wyników badań

  • Organizacja administracji samorządowej
  • Wiedza i umiejętności pracowników samorządowych
  • Współpraca z partnerami z sektora prywatnego i pozarządowego
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Analiza jakościowa wyników badań na podstawie rozmów z przedstawicielami JST

  1. Z perspektywy administracji samorządowej

  • W sytuacjach kryzysowych liczy się szybki i konkretny przekaz informacji – wywiad z wójtem gminy Cekcyn Jackiem Brygmanem,wiceprzewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP
  • Środki europejskie to ogromne wsparcie dla całego regionu – wywiad z dr. Marcinem Wajdą, dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

  1. Rekomendacje i wnioski

  • Wnioski organizacyjne i legislacyjne po trzech latach pandemii COVID-19, dr hab. Robert Gawłowski
  • Organizacje samorządowe odegrały kluczową rolę w kształtowaniu przepisów pandemicznych, Grzegorz Piotr Kubalski

  O Autorach

  dr hab., prof. WSB, Robert Gawłowski – Administratywista i politolog. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami zarządzania publicznego, samorządem terytorialnym oraz relacjami rządowo-samorządowymi. Współpracował z organami administracji samorządowej, rządowej oraz jako ekspert OECD i Rady Europy.

  dr hab. Mikołaj Tomaszyk – Autor jest profesorem UAM, politologiem, absolwentem studiów MBA i studiów teologicznych, samorządowcem (b. zastępca burmistrza w Świebodzinie i w Luboniu), członkiem grupy ekspertów 3W ds. transportu. Jego pasją jest transport publiczny. Prowadzi zajęcia z polityki miejskiej na uniwersytetach w Greifswaldzie oraz w Hanowerze. Ekspert w projektach dofinansowanych ze środków UE. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo w mieście, miejska polityka transportowa, samorząd terytorialny. Aktualnie bada wykorzystanie autobusów wodorowych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w Polsce i na świecie. Ostatnio opublikował monografię poświęconą poczuciu bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym oraz opracowanie dotyczące feministycznej koncepcji badań nad miastem.

  Grzegorz Piotr Kubalski – Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego; czynny samorządowiec – był m.in. przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i wójtem Gminy Jabłonna; obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego; ekspert samorządowy, od 2008 r. związany ze Związkiem Powiatów Polskich, w którym obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora biura; udzielał również wsparcia Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej.

  Renata Maciejczak – Koordynator ds. projektów wydawniczych w Wydawnictwie C.H.Beck, doświadczony wydawca i redaktor ds. tematyki samorządowej; obecnie prowadzi dział publikacji poradnikowych dla segmentu biznes i administracja.