Posłowie planują zmiany w prawie ochrony środowiska. Rady dużych miast będą mogły zakazać wjazdu starych samochodów z silnikami spalinowymi do centrum. Takie zakazy będzie można ustanawiać tylko w miastach liczących co najmniej 200 tys. mieszkańców. Chodzi więc o 16 największych miast w Polsce, czyli Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynię, Częstochowę, Radom, Sosnowiec oraz Toruń.

Strefy będą mogły być stałe lub okresowe. W tym celu rada miasta będzie podejmować uchwałę o charakterze prawa miejscowego. Określi w niej m.in.: granice obszaru objętego strefą, wymogi w emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, sposób organizacji ruchu w takiej strefie.

Samochód, który będzie mógł poruszać się po strefie, będzie musiał mieć nalepkę z oznakowaniem potwierdzającym klasę emisji spalin. Kierowca, który złamie zakaz, zapłaci grzywnę.

Ważne
Celem zmian w prawie jest rozwiązanie problemu smogu. Jednym z głównych powodów zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach jest nadmierna emisja spalin. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 78 % samochodów w Polsce ma ponad dziesięć lat.