Radny nie może głosować w swojej sprawie

Sprawa zaczęła się od uchwały Rady Gminy Suszec, w której powołano konkretne osoby (wskazane z imienia i nazwiska) na stanowiska inkasentów podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych). Każdy inkasent miałby dostawać wynagrodzenie za inkaso, tj. 1% od sumy pobranej i terminowo przekazanej.

Jednym z powołanych miał być mężczyzna, będący jednocześnie radnym i sołtysem jednej ze wsi, leżących na terenie gminy. Mężczyzna był obecny na sesji rady gminy i zagłosował tak, jak reszta radnych za przyjęciem uchwały (na sali było wówczas 14 radnych).

Uchwałę tę zakwestionował prokurator, powołując się na art. 25a ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, dalej: SamGminU). Przepis ten zakazuje radnemu brania udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Zdaniem prokuratora, jeżeli uchwała dotyczyła pracy zarobkowej radnego, to w oczywisty sposób dotyczyła jego interesu prawnego.

Gmina domagała się umorzenia postępowania, ponieważ radny, którego dotyczyła, zmarł zanim zdążyła ona wejść w życie. Gmina argumentowała, że z tego powodu nie wywołała ona żadnych skutków, a zatem nie miała wpływu na interes prawny radnego.

Ważne
Sąd w Gliwicach nie miał wątpliwości i podzielił zdanie prokuratora. W wyroku z 21.9.2015 r. (sygn. akt I SA/Gl 509/15) stwierdził, że nawet sama możliwość dotknięcia interesu prawnego, jest przesłanką do zastosowania art. 25a SamGminU. Bez wątpienia też, zdaniem WSA, uchwała dotyczyła interesu prawnego radnego, gdyż miałaby charakter majątkowy (stanowiła o źródłach dochodu radnego-inkasenta). W tej sytuacji radny powinien podlegać wyłączeniu od głosowania, a uchwała podjęta z takim naruszeniem prawa, jest nieważna.

Sąd w Gliwicach rozstrzygnął także w innej ważnej i ciekawej kwestii. WSA stwierdził, że sam fakt głosowania przez osobę podlegającą wyłączeniu powoduje, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co w efekcie przesądza o jej nieważności (wbrew twierdzeniom gminy, która przekonywała, że śmierć radnego przed podjęciem czynności powoduje, że uchwała nie wywiera skutków prawnych).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności