Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zmiany, które wprowadza projekt dotyczą m.in. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE i zasad wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Nowe rozwiązania mają ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne. Projekt wprowadza także niewielką zmianę w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi o charakterze dostosowawczym w związku z unijnymi regulacjami z zakresu finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

Najważniejsze rozwiązania

  • Wprowadzono jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).
  • Zapewniono większą przejrzystość i wzmocniono ochronę inwestorów oraz ułatwiono dostęp do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu, na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści przepisów na stronach internetowych tych organów.
  • Ustanowiono centralną bazę danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Rozszerzono zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.
  • Wprowadzono jasne warunki na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszych terminach.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności