Wśród najważniejszych zadań Rady Mieszkalnictwa należy wymienić koordynowanie działań mających na celu przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod takie inwestycje (tak aby zwiększyć podaż mieszkań) oraz obniżenie kosztów inwestycji mieszkaniowych. Podjęte działania mają w efekcie skutkować obniżeniem cen mieszkań oraz „optymalizacją mechanizmów wsparcia mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących”. Utworzenie Rady ma wpłynąć pozytywnie na szybszą realizację programu Mieszkanie Plus.

W skład Rady Mieszkalnictwa weszli: Premier, Minister inwestycji i rozwoju, Minister finansów, Minister środowiska, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Minister rolnictwa i rozwoju. Członkami Rady są także: prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes BGK Nieruchomości. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie zaś zapewniać obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady.