Rada miejska wprowadzając wyjątki musi je precyzyjnie określić w uchwale

Rada Miejska ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i określiła, że w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach burmistrz miasta może wynająć lokal na rzecz osób niespełniających kryteriów określonych w uchwale. Jednak już ich nie doprecyzowała.

Wojewoda uznał, że wprowadzenie takiego zapisu do uchwały stanowi naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2014, poz. 150 ze zm.). Przewidując wyjątki od zasad, trzeba precyzyjnie wskazać, w jakich okolicznościach mają być one dopuszczone (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 29.12.2015 r., KN-I.4131.1.413.2015.15).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności