Rada gminy nie jest upoważniona do wyrażenia zgody na budowę pomnika

Organami właściwymi dowydania pozwolenia na budowę pomnikaorgany administracji architektoniczno-budowlanej. Dodatkowo, rada gminy nie ma uprawnień do ingerowania w prawo własności innych podmiotów, a podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika na gruncie innym niż gminny stanowi istotne naruszenie prawa (rozstrzygnięcie nadzorcze z 2.6.2017 r., NR NPII.4131.1.363.2017).

Organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na postawienie pomnika, z uwagi na jej sprzeczność z art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.; dalej: SamGminU). Wojewoda zauważył, że art. 18 ust. 1 SamGminU przyznaje uprawnienie do podjęcia decyzji o wzniesieniu pomnika, korzystając ze swych uprawnień właścicielskich tylko w przypadku, gdy będzie on zlokalizowany na terenie, którego wyłącznym właścicielem jest gmina. W innym przypadku nie ma podstawy prawnej do takiego działania.

Rada gminy zobowiązana jest do przestrzegania prawa własności innych podmiotów. Ponieważ w tym przypadku prawo własności działki stanowi teren kościelny, nie jest zatem własnością gminy i tym samym nie ma podstawy prawnej do takiego działania rady gminy.

Ważne
Rada gminy nie jest uprawniona do wyrażania zgody na budowę pomnika. Pomniki stanowią bowiem budowle i na ich wybudowanie wymagana jest zgoda lub pozwolenie na budowę. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia lub wydania pozwolenia na budowę są organy administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent na prawach powiatu lub wojewoda). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności