Usługa „Sprawdź swoje punkty karne” została już przetestowana i jest gotowa do wdrożenia. Nie może jednak od razu wejść w życie, bo brak ku temu podstaw prawnych. Konieczne były nowelizacje kilku przepisów prawa o ruchu drogowym. Po podpisaniu ich przez prezydenta opcja sprawdzania punktów bez wychodzenia z domu zostanie udostępniona 24 kwietnia 2017 r.

Na razie w bazie będą mogli się odnaleźć tylko ci, którzy mają na swoim koncie od 1 do 23 punktów karnych. Niewidoczne więc będą osoby, które punktów nie mają, przekroczyły dozwolony limit lub straciły prawo jazdy. Dlaczego? Początkowo usługa będzie korzystać z danych zgromadzonych w Krajowym Systemie Informacji Policji, a ten rejestr po prostu ma takie ograniczenia. Wszyscy kierowcy, niezależnie od stanu swojego konta, sprawdzą się w ewidencji od czerwca 2018 r., kiedy uruchomiona zostanie Centralna Ewidencja Kierowców 2.0.

Aby się dowiedzieć, jakie dane o naruszeniu przepisów drogowych przekazała policja do ewidencji kierowców, trzeba mieć profil zaufany e-PUAP. Zakładanie go jest już coraz łatwiejsze, bo można to zrobić za pośrednictwem bankowości internetowej. Obecnie profil może utworzyć każdy, kto ma konto internetowe w PKO BP, Inteligo, ING i Millennium. Niedługo do tego zestawienia mają dołączyć kolejne banki, takie jak BZ WBK czy Pekao. Tak utworzonego profilu nie trzeba nigdzie potwierdzać. Można od razu z niego korzystać. Obecnie poprzez konta bankowe założono ponad 75 tys. profilów zaufanych, w sumie jest już około 700 tys. aktywnych profilów zaufanych.

Aktualna informacja o posiadanych punktach karnych jest przydatna każdemu kierowcy. Po przekroczeniu 24 punktów na wniosek komendanta wojewódzkiego policji kierowca zostaje bowiem poddany kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Oznacza to, że musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy: i teoretyczny, i praktyczny.

Gdy podczas kontroli okaże się, że kierowca przekroczył limit, policja poinformuje starostę, a ten pozbawi go prawa jazdy. Takiej sytuacji można przeciwdziałać, redukując punkty.

Obecnie jednak, aby sprawdzić liczbę punktów karnych, trzeba się wybrać do komisariatu policji. Teraz jest to jedyny dostępny sposób ustalenia ich liczby. Co więcej, można uzyskać informację tylko o swoich punktach karnych. Nie można sprawdzić, ile punktów karnych ma ktoś inny. Ponadto policja nie udziela takich informacji telefonicznie ani e-mailowo.

Możliwość sprawdzenia liczby posiadanych punktów online będzie więc dużym ułatwieniem i może ustrzec przed utratą prawa jazdy.

Kierowca, który jeszcze nie przekroczył 24 punktów karnych, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu zmniejszającym ich liczbę. Organizują je wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Udział w kursie zmniejsza liczbę punktów o sześć. Z tym że w tego rodzaju szkoleniu można wziąć udział tylko dwa razy w ciągu roku (raz na sześć miesięcy). Koszt szkolenia zależy od WORD, ale średnio wynosi około 300 zł. Z tego dobrodziejstwa nie mogą jednak skorzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy zaledwie rok.

Warto także pamiętać, że punkty są automatycznie kasowane po 12 miesiącach od ich wymierzenia.

Kara obok mandatu

Kiedy punkty karne zostaną usunięte z konta:

– po roku od ich otrzymania, jeśli w tym czasie nie zbierzesz 24 punktów lub więcej,

– po ukończeniu szkolenia, które pozwala na zmniejszenie liczby punktów karnych, jeśli przed rozpoczęciem szkolenia masz mniej niż 24 punkty. Takie szkolenia organizują wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD). Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w takim szkoleniu nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Po jednym szkoleniu suma punktów karnych zostanie zmniejszona jedynie o sześć najstarszych punktów,

– po ponownym zdaniu egzaminu na prawo jazdy i otrzymaniu nowego dokumentu w przypadku osób, które zdobyły co najmniej 24 punkty i straciły prawo jazdy.

Pamiętaj!

Za każde przestępstwo lub wykroczenie w ruchu drogowym dostaniesz określoną liczbę punktów karnych. Policjant najpierw określi, jakie wykroczenie lub przestępstwo popełniłeś, i na tej podstawie przyzna ci punkty karne. Oznacza to, że każda osoba, która naruszy prawo w ten sam sposób (na przykład przekroczy dopuszczalną prędkość o 20 kilometrów), dostanie taką samą liczbę punktów karnych.