Publikacja danych o kosztach systemu odpadowego w gminie

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest sporządzić analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W interpelacji poselskiej z 13.12.2016 r. poseł Klubu Parlamentarnego KUKIZ 15 wystąpił do Ministra Środowiska z pytaniem dotyczącym „możliwości podjęcia prac nad wprowadzeniem ustawowego obowiązku publikowania przez samorządy rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazywania, jaki odzysk z segregacji osiąga dana gmina?”. Zdaniem Wnioskodawcy nadanie szerokich kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego związanych z organizacją przetargów na odbiór odpadów komunalnych lub powierzania tych zadań własnym spółkom (w trybie tzw. zamówień in-house) powinno być poddane kontroli społecznej.

W piśmie z 1.2.2017 r., stanowiącym odpowiedź na powyższą interpelację poselską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska wskazał, iż „obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują gminy do publicznego udostępniania informacji dot. stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym koszty funkcjonowania takiego systemu”.

Ważne
Eksperci uważają, że należy postulować doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wpłynie nie tylko na przejrzystość systemu oraz możliwość jego kontroli (nie tylko społecznej), ale dodatkowo wymusi realizację zasady samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi, która w praktyce bardzo często bywa nieprzestrzegana. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności