Psychoterapia to rehabilitacja. Można odliczyć ulgę.

Fiskus szeroko interpretuje pojęcie „rehabilitacja". Dzięki temu osoba niepełnosprawna skorzysta z ulgi na psychoterapię. Takie potwierdzenie otrzymała podatniczka z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W wydanym w tej sprawie orzeczeniu zapisano, że wymaga wsparcia w samodzielnej egzystencji, co oznacza konieczność korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wnioskodawczyni od wielu lat jest pod opieką poradni zdrowia psychicznego i lekarza psychiatry. Od września 2019 r. sama opłaca indywidualne sesje u psychoterapeuty ze względu na odległe terminy w publicznej przychodni. Wydatki reguluje gotówką, a na dowód posiada rachunki.

Zapytała, czy w PIT-37 za 2019 r. może odliczyć od dochodu koszty poniesione na prywatną pomoc psychoterapeutyczną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. te za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Ustawa o PIT nie zawiera pojęcia „zabieg", „rehabilitacja" ani „rehabilitacja lecznicza", konieczne jest zatem wyjaśnienie oparte na definicji encyklopedycznej. Zgodnie ze „Słownikiem wyrazów obcych" i Encyklopedią PWN zabieg to interwencja mająca na celu wywołanie określonego skutku, zwykle przeciwdziałająca czemuś (np. skutkom choroby). Z kolei „rehabilitacja" to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. „Rehabilitacja lecznicza" to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, np. zabiegi fizykoterapeutyczne.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że sesje u psychoterapeuty spełniają przesłanki uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy podatkowej.

Skoro odbywane świadczenia stanowią zabiegi rehabilitacyjne, poniesiona w 2019 r. odpłatność stanowi tytuł do odliczenia przez wnioskodawczynię tych wydatków od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej – napisał dyrektor KIS w interpretacji.

Zaznaczył, że warunkiem jest posiadanie dokumentów stwierdzających sfinansowanie tych wydatków. W myśl art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT ich wysokość ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT3.4011.430.2019.2.ID
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności