Przyznawanie i rozliczanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej

W rozporządzeniu określono szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna (dalej: PAP) na dofinansowanie działalności bieżącej PAP, związanej z realizacją jej celów. Z art. 1 ustawy z 31.7.1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 643) wynika, że PAP:

1) mająca charakter publicznej agencji prasowej, uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy;

2) ma obowiązek upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów;

3) umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

PAP składa do MKiDN:

1) wniosek o udzielenie dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące realizacji tych celów, kwotę dotacji oraz szczegółowe uzasadnienie (wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia rozliczenia otrzymanej dotacji za rok ubiegły);

2) sprawozdania z realizacji zadań, na które została przyznana dotacja, i jej wykorzystania, przedstawiając ministrowi raporty kwartalne i roczne z wykonywania w okresie sprawozdawczym zadań, na które została przyznana dotacja, wchodzących w zakres działalności bieżącej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności